×
ورود | عضویت
شرایط و مقررات سفارش گذاری آنلاین
  • مبلغ قطعات سفارش گذاری و خریداری شده از زمان رسیدن قطعه به مدت 15 روز اعتبار دارد و چنانچه پس از اعلام ، مشتری به هر دلیلی جهت دریافت قطعه خود مراجعه ننماید، در صورت افزایش نرخ ارز ، قیمت قطعه به نرخ روز محاسبه خواهد شد.
  • در صورت عدم دریافت قطعه پس از گذشت یک ماه از زمان موجود شدن ، به منزله ی انصراف از خرید و سفارش توسط خریدار می باشد و عاملیت هیچ گونه تعهدی در قبال تحویل قطعه ندارد و مبلغ بیعنامه با کسر 30% ازمبلغ پیش پرداخت به عنوان خسارت ایجاد شده به حساب خریدار عودت خواهد شد.
  • امکان انصراف از خرید و سفارش ، تا 1 روز بعد از تاریخ سفارش گذاری بدون دریافت خسارت می باشد و بعد از مهلت تعیین شده با توجه به فرآیند سفارش گذاری قطعه که صرفا به درخواست خریدار صورت می پذیرد ، در صورت انصراف 30 % از مبلغ پیش پرداخت کسر می گردد.
  • مشتري معادل 40 درصد کل مبلغ سفارش را به عنوان پیش پرداخت به نمایندگی پرداخت می نماید و مابقی مبلغ بصورت نقدي و پس از دریافت قطعات سفارش گذاری شده پرداخت می گردد.
مشخصات فرد
 
نام:
 
نام خانوادگی:
 
نام خانوادگی:
 
کد ملی:
 
 
تلفن همراه:
 
 
برند:
 
شماره شاسی:
 
توضیحات
 
بابت: